Methodologie

BI3 ondersteunt u en uw onderneming in het nemen van de volgende stappen:

Onze methodologie: informatie, inspiratie, innovatie
Afbeelding: BI³ methodologie

Informatie

- U heeft geen softwaresysteem om uw bedrijf op te volgen. Informatie wordt verschaft via lijsten en excel-bestanden, al dan niet samenhangend.
- U heeft een (eenvoudig) softwaresysteem voor de bedrijfsopgvolging. Dit verschaft u echter geen of onvoldoende informatie.

Inspiratie

- Rapporteringen worden weinig actief gebruikt en er worden weinig verdere analyses op gedaan. De rapporten stemmen soms niet overeen met de manier van werken.

Innovatie

- Visie, missie en strategie zijn goed omschreven, rapporteringen en/of balanced scorecard zijn voorhanden. Initiatieven om te verbeteren en te innoveren worden gedefinieerd, maar men komt niet tot de praktische uitweg ervan.

in • for • ma • tie (de; v; meervoud: informaties)
1   inlichting gegevens
2   elk gegeven dat door een computer kan worden gelezen
in • spi • ra • tie (de; v; meervoud: inspiraties)
1   Bezieling
in • no • va • tie (de; v; meervoud: innovaties)
1   invoering van een nieuwigheid

BI3 Tweets

Bredestraat 167 • 3293 Diest • Belgium

Tel: +32 2 66 99 619