Projecten

Onze projecten worden uitgevoerd volgens onze intern ontwikkelde projectmethodologie, gebaseerd op onze jarenlange ervaring in dit domein. Uw vooropgestelde doelen gelden voor ons daarbij steeds als uitgangspunt. Voor deze doelen gaan wij uw onderneming aansluitend positioneren op onze BI3 maturiteitscurve. Hiermee kunnen wij antwoorden geven op vragen over de behoeftes van uw onderneming en u ondersteunen om deze doelstellingen in de praktijk om te zetten en de volgende stap te bereiken.

Wij onderscheiden de volgende fases in onze projecten:

Informatie

Ondernemingen die zich in de eerste fase bevinden hebben vooral nood aan informatie.

In deze fase gaan wij ervoor zorgen dat alle beschikbare gegevens uit uw onderneming worden samengebrach op één plaats. Daar worden de gegevens samengevoegd en aan elkaar gerelateerd om op die manier zinvolle informatie te geven over uw onderneming.

Inspiratie

In een volgende fase hebben ondernemingen behoefte aan inspiratie.

Hiervoor gaan we samen met u uw cijfers via bijkomende rapporten en KPI's verder uitklaren en analyseren om uiteindelijk tot de oorzaak van tekortkomingen en problemen te komen. Aansluitend formuleren wij vervolgens een serie concrete verbeteringsinitiatieven.

Innovatie

In de derde fase ondersteunen wij uw onderneming om over te gaan tot innovatie en verandering.

Concreet gaan we in deze fase een verfijning van de cijfers implementeren, samen met andere tools en inzichten die u ondersteunen om de gëïdentificeerde verbeteringsinitiatieven te verzilveren en de opbrengst ervan te maximaliseren.

Voor elk van deze fases hanteren wij een aangepaste mix van competenties die BI3 in huis heeft. In de praktijk betekent dit dat een project steeds door één en dezelfde projectmanager zal opgevolgd worden. Deze persoon vormt uw centraal aanspreekpunt.

Daarnaast worden de projecten ook steeds intern door een ervaren business consultant en technisch consultant opgevolgd, om u ervan te verzekeren dat het project in alle opzicht optimaal verloopt. Implementatiesnelheid en het bereiken van de vooropgestelde doelen staan hierbij centraal.

Tot slot kunnen wij u ook aanbevelingen formuleren voor eventueel verdere projecten die bijkomende waarde aan uw onderneming kunnen toevoegen.

Ons supply chain management dashboard is ontstaan uit een dergelijke project-aanpak. Voor SCM-gerelateerde projecten vormt dit dashboard een solide basis. Bovendien ondersteunt het de verschillende fases van de BI3 maturiteitscurve.

Wilt u voor uw bedrijf ook de(r)gelijke oplossing op maat van uw onderneming? Contacteer ons dan voor een vrijblijvend gesprek.

BI3 Tweets

Bredestraat 167 • 3293 Diest • Belgium

Tel: +32 2 66 99 619